Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Wydział Nauk Pedagogicznych

DEBATY HUMANISTYCZNE - tezy, tropy, interpretacje (Academia privata*)

Debaty humanistyczne - tezy, tropy, interpretacje zostały zaplanowane jako stały cykl spotkań naukowych. Projekt ten wyraża naszą potrzebę zarówno bieżących dyskusji o aktualnych zagadnieniach społecznych, kulturalnych, artystycznych, jak i regularnych debat na temat problemów z poszczególnych dziedzin szeroko pojmowanej humanistyki. Wyraża on ponadto potrzebę uobecniania humanistycznej refleksji i interpretacji w nauce (i na temat nauki) w ogóle, a także podkreśla ważność takiego interpretatywnego nastawienia w rozumieniu współczesności.

Zamysł ten podejmuje  wątek powtarzany w prywatnych rozmowach z naszymi Koleżankami i Kolegami. Wielokrotnie rozmawialiśmy  o potrzebie  bieżącej rozmowy, o ważności argumentowania, komentowania i słuchania komentarzy, o roli humanistycznego namysłu w codzienności (nie tylko w okazjonalnych debatach specjalistów, naukowców). Nadanie tym rozmowom przemyślanego, a zarazem otwartego organizacyjnego kształtu, stwarza szansę systematycznej realizacji owych istotnych potrzeb.

Znając zatem wagę i rolę takich form organizacji dyskusji akademickich,  jak konferencje, seminaria, sympozja (czyli form wymagających długotrwałych niekiedy przygotowań, zespołowych prac organizacyjnych, zaplanowania honorariów, kalkulacji kosztów) i  biorąc w nich czynny udział, proponujemy jednocześnie formę minimalizującą zakres tych przygotowań, służącą głównie bieżącym dyskusjom, otwartą na wszelkie tematy oraz formy prezentacji i zainteresowania uczestników. Forma ta zakłada ponadto możliwość przedstawienia w dyskusji projektów, tematów, które nie są zakończone gotowym opracowaniem, prezentują pytania, dokumentują pewne etapy pracy, a także są np. prezentacjami doświadczeń z podróży, pobytów studyjnych, relacjami z konferencji itp.

Kiedy i jak mogę wziąć udział?

Spotkania odbywają się o stałej porze (12.00-13.30) w stałym dniu (środa). Mają one charakter otwarty również w takim znaczeniu, że uczestnikami, a także referentami mogą być wszyscy członkowie społeczności akademickiej, zarówno profesorowie, jak i doktoranci oraz studenci, a ponadto  zainteresowane osoby spoza uczelni. Tematy z krótkimi opisami będą wcześniej podawane do wiadomości na stronie DSW oraz przesyłane drogą e-mailową. Opisy te  umożliwią  uczestnikom  wybór interesujących ich spotkań i wątków.

INFORMACJE:

kontakt / e-mail:

ip@dsw.edu.pl

koncepcja, koordynacja:

 • Prof. DSW dr hab. Maria Reut
 • Prof. DSW dr hab. Jerzy Kochanowicz

miejsce spotkań: [sala 308]

Centrum Konferencyjne DSW
Wydział Nauk Pedagogicznych
ul. Strzegomska 55 - Wrocław


Rozmowa w telewizji Echo24
prof. DSW dr hab. Maria Reut

*** Podtytuł  Academia privata uzasadniamy następująco: Jak wiemy - w średniowieczu, a także jeszcze długo po nim, profesorowie na uniwersytetach mieszkali wspólnie w kolegiach (również razem ze studentami). Istniał wówczas zwyczaj otwartych spotkań samokształceniowych, opisany np. w przepisach dotyczących uniwersytetów z 1553 roku: „W jeden dzień tygodnia, po obiedzie,  jeden ze starszych niech wygłosi mowę po łacinie lub po grecku na jakiś temat, którym zbudują się domownicy i ludzie z zewnątrz, i zapalą się do rzeczy doskonalszych”.  W niektórych tekstach instytucja ta była zwana Academia privata. 

Przypomnienie tej formy i określającej ją tradycji w kontekście  cyklu naszych spotykań  uważamy za ważne i inspirujące, ponieważ: - nawiązuje ona do starego akademickiego zwyczaju (który może być interpretowany  i twórczo  komentowany); - zwraca się w niej uwagę na dobrowolność, wspólnotowość i samokształcenie, czyli kształcenie się pewnej wspólnoty akademickiej, co obecnie jest raczej  rzadkim nastawieniem, bo zazwyczaj wolimy/musimy/chcemy kształcić innych. Nawet jeśli kwestionujemy zasadność takiego podejścia, to nie zawsze dysponujemy argumentacją zdolną przekonać również tych innych; – zakładamy, że  ta  łatwa do zapamiętania i intrygująca nazwa może zachęcić uczestników do spotkań.

Spotkanie 83 | środa, 27.02.2019r. o godz. 16.00

Temat: Po co pisać książki filozoficzne dla dzieci?

Temat przedstawi: Kamila Morawska

po seminarium o godz. 17.30 w Galerii 55
wernisaż wystawy prac pt.: Obrazy filozofii

Debaty: Po co pisać książki filozoficzne dla dzieci?

Podczas spotkania zostanie zaprezentowana historia książki filozoficznej dla dzieci.  Mowa będzie o pomyśle warsztatów z filozofii dla dzieci oraz o potrzebie mówienia z dziećmi o filozofii/potrzebie dzieci "mówienia filozoficznego". Warsztaty, prowadzone przez Kamę Morawską od 2014r. w Tajnych Kompletach - Księgarni Partnerskiej DSW, są praktyką  filozofowania poprzez słowo, obraz, opowieść, dialog, dyskusję, ekspresję.

Wystawa:  Obrazy filozofii

Prezentowana książka artystyczna stanowi rezultat wspólnej pracy Kamy Morawskiej (słowa) i Karoliny Marii Wiśniewskiej oraz jej studentów z Pracowni Książki Wrocławskiej ASP (obrazy). Książka  (podręcznik i ćwiczenia dla dzieci oraz przewodnik pedagogiczny dla osób dorosłych) jest rezultatem wieloletnich autorskich warsztatów z filozofii dla dzieci/filozofii dzieci, prowadzonych przez Kamę Morawską.

O Autorce:

Kamila Morawska - absolwentka filozofii i filologii romańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Kończy pracę doktorską poświęconą filozofii obrazu oraz antropologii filozoficznej Gastona Bachelarda. Sekretarz Polskiego Towarzystwa Bachelardowskiego Mythopoeia. Pracuje w ALA (Autorskie Licea Akademickie i Artystyczne) oraz ASP Jaskółka. Jest autorką warsztatów filozoficznych dla dzieci (Tajne Komplety - Księgarnia Partnerska DSW, Pawilon Czterech Kopuł - Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Kino Nowe Horyzonty).  Współautorka (z I. Błocian i M. Ples- Bęben) książki "Gaston Bachelard i filozofie obrazu. Psychologiczne i społeczno-polityczne aspekty obrazowości". Stypendystka rządu francuskiego (u prof. J.-J. Wunenburgera).

Spotkanie 82 | środa, 7.11.2018r. o godz. 12.00

Temat: Constructive  Conversations about Controversial Issues: 
           Education and the Role of Discernment in Public Discourse

Prelegenci: dr Timothy Edward Mahoney
                (Millersville University, USA, Stypendysta Polsko-Amerykańskiej Fundacji Fulbrighta)

Spotkanie organizowane we współpracy z Międzynarodowym Instytutem Studiów  nad Kulturą i Edukacją DSW

Spotkanie 81 | środa, 26.09.2018r. o godz. 12.00

Temat: From growing up to the teacher act.

Prelegenci: dr Hamid Asghari, Karlstads Universitet

 

Spotkanie 80 | środa, 27.06.2018r. o godz. 12.00

Temat: O wybranych metodach i formach pracy z  uczniem zdolnym. Z doświadczeń refleksyjnych praktyków - dyrektora i nauczyciela

Prelegenci: dr Małgorzata Kucharska, mgr Antoni Kalka

Spotkanie 79 | środa, 20.06.18 r. godz. 12:00

Temat Analiza tematyczna stenogramów z obrad Okrągłego Stołu - Podzespołu do Spraw Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego

Prelegent: mgr Beata Zwierzyńska

Spotkanie 78 | środa, 23.05.18 r. godz. 12:00

Temat Przestrzenie performatywne teatru postdramatycznego

Prelegent: mgr Marzena Sadocha

Spotkanie 77 | środa, 25.04.18 r. godz. 12:00

TematCritical thinking, self-reflection and professional self-reflection of social workers and students of social work – the frame for the research in social work.

Prelegent: dr Kateřina Thelenová (Technical University in Liberec)

Spotkanie 76 | poniedziałek [wyjątkowo], 23.04.18 r. godz. 12:30

 • Temat: Landscapes of oblivion - a Photographic Unveiling.
 • Prelegenct: Jean Hoenninger

 

*** Wykład organizowany jest we współpracy z Międzynarodowym Instytutem Studiów nad Kulturą i Edukacją w ramach projektu European Doctorate in Teacher Education (EDiTE), finansowanego z programu Horyzont 2020, działanie Marie-Sklodowska-Curie, nr umowy grantowej 676452. Dzięki wsparciu Unii Europejskiej udział  w spotkaniu jest bezpłatny. Wykład będzie przedstawiony w języku angielskim. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie na język polski.

Spotkanie 75 | środa, 28.03.2018, godz. 12:00

Temat: Uczenie (się) wrażliwości (między)kulturowej 

W panelu dyskusyjnym wezmą udział:

 • Khrystyna  Andrnevchyn  
 • mgr  Tatiana  Jewsiejewa
 • mgr  Beata  Pazdej
 • Prof.  DSW dr hab. Maria  Reut
 • dr Aneta Słowik
 • dr Marcin Starnawski

 

 

Spotkanie 74 | środa, 14.03.18 r. godz. 12:00

Temat: Learning what we think about contemporary art concerning gender studies
Prelegentka: dr Clotilde Lechuga Jiménez, University of Malaga, Spain

Spotkanie 73 | środa, 21.02.18 r. godz. 12:00

 

 • Temat: "Życie w pięknym mieście - codzienność rasizmu w Europie Środkowo-Wschodniej" / (Living in the Beautiful city – Everyday racism in Central-Eastern Europe).
 • Prelegenci: dr. Mario Rodríguez Polo i Jaroslav Šotola
  (Instytut Socjologii, Andragogiki i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Palackiego)

 

*** Wykład organizowany jest we współpracy z Międzynarodowym Instytutem Studiów nad Kulturą i Edukacją w ramach projektu EDiTE, finansowanego z programu Horyzont 2020, działanie Marie-Sklodowska-Curie, nr umowy grantowej 676452. Dzięki wsparciu Unii Europejskiej udział  w spotkaniu jest bezpłatny. Wykład będzie  przedstawiony w języku angielskim. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie na język polski.

Spotkanie 72 | 31.01.2018r. (środa) o godz. 12.00

 • Temat: Enacting the concept of definition of the situation in the field: the case of socioclinics.
 • Prelegent:  dr Sébastien Pesce, Uniwersytet im. François Rabelais w Tours, Francja

 

 

Spotkanie 71 | 24.01.2018r. (środa) o godz. 12.00

 • Temat: Strategie akulturacyjne w środowisku migrantów (część II)
 • Prelegent:  dr Aneta Słowik

 

Spotkanie 70 | 17.01.2018r. (środa) o godz. 12.00

 • Temat: Podmiotowość człowieka w późnych pracach wielkich mistrzów.
 • Prelegent:  Prof. dr.hab. Maria Straś-Romanowska

 

 

Spotkanie 69 | 13.12. 2017 r. (środa) o godz. 12.00

 • Temat: History as Politics: Michel Foucault's Attempt to Overcome Historicism
 • Prelegent: Prof. Orysya Bila, Ukrainian Catholic University in Lviv 

 

(Wizyta w ramach projektu EDiTE, finansowanego z programu Horyzont 2020, działanie Marie-Sklodowska-Curie, nr umowy 676452)

Spotkanie 68 | 6.12.2017 r. (środa), godz. 12.00

 • Temat: Freinet-Pedagogy and Informal Learning
 • Prelegent: prof. Attila Horváth H. 

*Wykład będzie tłumaczony na język polski

Spotkanie 67

Temat: Poradnicze problemy w biegu życia migrantów/migrantek w Niemczech

Prelegent: dr Aneta Słowik

29.11.2017 r. (środa), godz. 12.00  

Centrum Konferencyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Wrocław, ul. Strzegomska 55, sala 308

-----------------------------------------------------------------------------

Spotkanie 66 | 8.11.2017 r. (środa) o godz. 12.00

 • Temat: Luter i Loyola. Początek i koniec Reformacji w Polsce
 • Prelegent: prof. DSW dr hab. Jerzy Kochanowicz

Spotkanie 65 | 5.07.2017 r. (środa) o godz. 12.00

 • Temat: Arteterapia w  "Przylądku Nadziei". Punkty zwrotne
 • Prelegent: mgr Anita Szprych

 

 

Spotkanie 64

Temat: Pedagogical dimensions of participatory democracy. Learning through self-organized communities and participatory budgeting in Maribor, Slovenia

Prelegent: prof. Sabina Jelenc (Department of Educational Sciences, Faculty of Arts, University of Ljubljana)

28.6.2017 r. (środa), godz. 12.00 

Centrum Konferencyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Wrocław, ul. Strzegomska 55, sala 112

-----------------------------------------------------------------------------

Spotkanie 63 | 14.06.2017 r. (środa) o godz. 12.00

 • Temat: Metoda autobiograficznego wywiadu  narracyjnego  Fritza  Schützego
 • Prelegent: dr Rozalia Ligus (Katedra Edukacji i Nowych Mediów,  Collegium Da Vinci, Poznań)

*** Rozalia Ligus - Absolwentka pedagogiki - nauczania początkowego (Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach), doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (praca doktorska „Tożsamość biograficzna nauczycieli pogranicza”,  przygotowana pod kierunkiem Prof. DSW dr hab. Bogusławy Doroty Gołębniak, Wydział Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, recenzenci w przewodzie doktorskim: Prof. zw. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak, Prof. zw. dr hab.Zbigniew Kwieciński). Zainteresowania badawcze: metodologia badań jakościowych, w tym, w sposób szczególny, wykorzystanie metody autobiograficznego wywiadu narracyjnego F.Schutzego w badaniach edukacyjnych, biograficzne, refleksyjne uczenie się w instytucjach edukacyjnych, rozwój profesjonalny nauczycieli, tutoring akademicki, szkoła w społeczności lokalnej, edukacja wobec migracji i wielokulturowości, inkluzja w edukacji.  Autorka książki Biograficzna tożsamość nauczycieli (2009) oraz wielu artykułów z zakresu pedeutologii i socjologii edukacji wydanych w języku polskim i angielskim. Współrealizatorka międzynarodowych projektów, m.in.: EDiTE (European Doctorate in Teacher Education) LLL Erasmus Multilateral Project (2012-2014); PRILHE (Promoting Critical Autonomous Reflective Learning in Higher Education) Socrates (2004-6); Early language learning: meeting multicultural and multilingual Europe through national stories Comenius 2.1. (2003-6); Od 2006 r. Współkoordynatorka międzynarodowych zespołów badawczych w ramach ESREA (European Society for Research on the Education of Adults): network Between Global and Local: Adult learning and Development oraz Migration, Ethnicity, Racism and Xenophobia, uczestniczka sekcji Badania biograficzne, prowadzonej przez Prof. Kaję Kaźmierską (Polskie Towarzystwo Socjologiczne). 

 

Spotkanie 62

Temat: Model czasopisma dla dzieci i młodzieży na przykładzie międzywojennej edycji „Płomyka” (1917-1939) 

Prelegent: dr Małgorzata Kucharska 

7.6.2017 r. (środa), godz. 12.00 

Centrum Konferencyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Wrocław, ul. Strzegomska 55, sala 112

Po wykładzie, o godz. 13.30, zapraszamy na wernisaż wystawy ARTYŚCI "PŁOMYKA" przygotowanej przez Małgorzatę Kucharską w Galerii na 1 piętrze.

-----------------------------------------------------------------------------

Małgorzata Kucharska 

Dr nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, specjalność: literatura dla dzieci i młodzieży. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Opolskim; studia podyplomowe z filozofii i etyki oraz studia z wiedzy o kulturze na Uniwersytecie Wrocławskim; dziennikarstwo i komunikację medialną na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie doktorantka  na Wydziale Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Nauczycielka języka polskiego, wiedzy o kulturze, etyki, zajęć dziennikarskich i medialnych w Zespole Szkól Ogólnokształcących w Strzegomiu. Autorka kilkudziesięciu artykułów i rozdziałów w monografiach poświęconych historii, historii teatru dziecięcego i młodzieżowego, regionalizmu, historii literatury (w tym literatury dla dzieci i młodzieży), czasopiśmiennictwa międzywojennego i jego związków z pedagogiką.

-----------------------------------------------------------------------------

Spotkanie 61

Temat: Wielowymiarowość przestrzeni życia współczesnego dziecka

Prelegent: prof. DSW dr hab. Jolanta Zwiernik

31.5.2017 r. (środa), godz. 12.00 

Centrum Konferencyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Wrocław, ul. Strzegomska 55, sala 111

-----------------------------------------------------------------------------

Spotkanie 60 | 24.05.2017 r. (środa) o godz. 12.00

Temat: „Posthuman Studies - Philosophy, Technology, Education”

Prelegent: prof. Stefana Sorgner (John Cabot University, Rzym)

-----------------------------------------

*** Prof. dr Stefan Lorenz Sorgner – wykładowca filozofii na Uniwersytecie Johna Cabota w Rzymie; współtwórca i dyrektor sieci naukowej Beyond Humanism Network, członek Institute for Ethics and Emerging Technologies (IEET), współpracownik naukowy Ewha Institute for the Humanities at Ewha Womans University w Seulu oraz Visiting Fellow w the Ethics Centre of the Friedrich-Schiller-University in Jena; autor i redaktor kilkunastu książek, m.in. Menschenwürde nach Nietzsche (WBG 2010), Transhumanismus (Herder 2016); założyciel i redaktor naczelny “Journal of Posthuman Studies” (czasopisma naukowego wydawanego przez Penn State University Press od 2017 roku); częsty gość wydarzeń naukowych i branżowych na całym świecie (e.g. TEDx; World Humanities Forum) oraz stały ekspert niemieckich i międzynarodowych mediów (np. „Die Zeit”). www.sorgner.de

 

Spotkanie 59 | 17.05.2017 r. (środa) o godz. 12.00

 • Temat: Mushkilat kabira edukacji i życia w świecie arabskim. Na podstawie własnych doświadczeń.
 • Prelegent: dr Barbara Muszyńska

 

 

Spotkanie 58 | 10.05.2017 r. (środa) o godz. 12.00

 • Temat: „Wystawy prac  Edwarda Muncha we Wrocławiu (Breslau,1893-1908)”
 • Prelegent: dr Anna Ptak-Gusin

 

 

Spotkanie 57

Temat: „Niespecjalna pedagogika specjalna

Prelegent: prof. DSW dr hab. Joanna Kruk-Lasocka

5.4.2017 r. (środa), godz. 12.00 

Centrum Konferencyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Wrocław, ul. Strzegomska 55, sala 308

-----------------------------------------------------------------------------

Spotkanie 56

Temat: „Wrocławska  Szkoła Przyszłości. Droga oporu i uporu”

Prelegent: prof. Ryszard Łukaszewicz

22.3.2017 r. (środa), godz. 12.00 

Centrum Konferencyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Wrocław, ul. Strzegomska 55, sala 308

-----------------------------------------------------------------------------

Spotkanie 55

Temat: „Etyka i pamięć po Zagładzie”

Prelegent: dr Katarzyna Liszka

15.3.2017 r. (środa), godz. 12.00 

Centrum Konferencyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Wrocław, ul. Strzegomska 55, sala 308

-----------------------------------------------------------------------------

Katarzyna Liszka

Ukończyła kulturoznawstwo, filozofię oraz Studium Języków i Kultury Żydowskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Adiunkt w Katedrze Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się problematyką Zagłady, współczesną filozofią, etyką, w tym myślą żydowską. Przełożyła z języka angielskiego na język polski kilka monografii i kilkanaście artykułów. Jest między innymi współredaktorką Beauty, Responsibility, and Power: Ethical and Political Consequences of Pragmatist Aesthetics (z Leszkiem Koczanowiczem) oraz;Między rozumieniem a porozumieniem. Eseje o demokracji niekonsensualnej (z Leszkiem Koczanowiczem i Rafałem Włodarczykiem). Przez wiele lat działała we wrocławskim Stowarzyszeniu Edukacji i Inicjatyw Obywatelskich „Chiazm”, współuczestnicząc w tworzeniu inicjatywy wydawniczej „Chiazm” oraz prowadząc cykliczne seminaria popularyzujące naukę.

-----------------------------------------------------------------------------

Spotkanie 54

Temat: „Architektura jako farmakon przestrzeni

Prelegent: mgr Agata Gwizd

1.3.2017 r. (środa), godz. 12.00 

Centrum Konferencyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Wrocław, ul. Strzegomska 55, sala 308

-----------------------------------------------------------------------------

Agata Gwizd - absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Wydział Malarstwa i Rzeźby. Tropi fragmenty detali (nie tylko architektonicznych) i próbuje składać je w całość. Tematem spotkania  będzie  zagadnienie doświadczenia wizualnego w codzienności.

-----------------------------------------------------------------------------

Spotkanie 53.

Temat: „TAJSA  -  czyli czego nauczyłam się pracując ze środowiskami romskimi

Prelegent: mgr Katarzyna Roj

22.2.2017 r. (środa), godz. 12.00 

Centrum Konferencyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Wrocław, ul. Strzegomska 55, sala 308

-----------------------------------------------------------------------------

O temacie:

W wielu dialektach języka romani słowo tajsa oznacza zarówno „wczoraj”, jak i „jutro”. Jednocześnie doskonale określa doświadczenia i egzystencję dużej części Romów europejskich, będących historycznie (i z politycznej konieczności) społeczeństwami wędrującymi. Dla wielu z tych grup teraźniejszość jest jedynym rzeczywistym czasem.

W 2014 roku w tarnowskim Biurze Wystaw Artystycznych realizowałam, razem z Joanną Synowiec, eksperymentalną wystawę pod tym tytułem. Jej głównym tematem była refleksja na temat teraźniejszości. Mierząc się w polu sztuki z doświadczeniem romskim, nie tworzyłyśmy jednak teorii czy modelu współczesnego podróżnika. Interesowało nas to, co zostało wytworzone poprzez doświadczenie tymczasowości i  perspektywę teraźniejszości, wynikające z potrzeby, czy też konieczności przemieszczania się przez Romów, Cyganów, Wędrowców (Travellers).

Idąc za głosem Timei Junghaus, kuratorki Paradise Lost, pierwszego Romskiego Pawilonu na 52. Biennale w Wenecji w 2007 roku, uznałyśmy, że tożsamość romska to również tożsamość współczesnego migranta, podróżnika, wreszcie -  Europejczyka: otwartego na fuzje, z konieczności, bądź z przekonania szukającego możliwości do realizacji swoich potrzeb, adaptującego się w nowej przestrzeni i miejscu; ponadnarodowego i mobilnego.

W ramach spotkania podzielę się z Państwem wynikami tego eksperymentu.

 

Katarzyna Roj

Absolwentka Filozofii oraz Historii Sztuki  na Uniwersytecie Wrocławskim, doktorantka w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Autorka programu wystawienniczego galerii Dizajn - BWA Wrocław, kuratorka i redaktorka. Od 2009 roku realizuje tamże serię wydarzeń pod nazwą "Teraz dizajn!", przybliżającą interdyscyplinarne zagadnienia związane z dyscypliną projektowania. Debiutowała projektem Goodbye Design!, na który składały się: wystawa cieni słynnych produktów (realizacja: Lo-ladesigns) oraz cykl spotkań poświęconych wyczerpaniu tradycyjnych modeli w teorii dizajnu. Kuratorka wystaw monograficznych projektantów graficznych, m.in: Fontarte (Magdalena i Artur Frankowscy), Hakobo (Jakub Stępień), Łukasza Palucha. Opiekunka niezależnych, oddolnych ruchów aktywistycznych, współredaktorka, wraz z Marianem Misiakiem i Michałem Grzegorzkiem,  publikacji Typoaktywizm - przewodnik. Redaktorka albumu Hakobo Graphic World, autorka licznych tekstów poświęconych współczesnej kulturze materialnej.  Członkini Food Think Tank. Kuratorka sceny artystycznej MFF T-Mobile Nowe Horyzonty. 

-----------------------------------------------------------------------------

Spotkanie 52.

Temat: „Jak osobowość może kształtować wpływ nastroju na procesy poznawcze

Prelegent: mgr Tomasz Niemiec

15.2.2017 r. (środa), godz. 12.00 

Centrum Konferencyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Wrocław, ul. Strzegomska 55, sala 308

-----------------------------------------------------------------------------

Spotkanie 51.

Temat: „Modelowanie matematyczne w filozofii. Rzecz o filozofii matematycznej

Prelegent: dr Bartłomiej Skowron

8.2.2017 r. (środa), godz. 12.00 

Centrum Konferencyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Wrocław, ul. Strzegomska 55, sala 308

-----------------------------------------------------------------------------

Spotkanie 50.

Temat: „Edukacja obywatelska w Holandii i w Polsce. Dylematy i wyzwania

Prelegent: mgr Edward Boudewijn Skubisz

1.2.2017 r. (środa), godz. 12.00 

Centrum Konferencyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Wrocław, ul. Strzegomska 55, sala 308

-----------------------------------------------------------------------------

Spotkanie 49.

Temat: „Psycholog wobec problemu traumy.Rozumienie, terapia, działanie

Prelegent: dr Dorota Dyjakon

25.1.2017 r. (środa), godz. 12.00 

Centrum Konferencyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Wrocław, ul. Strzegomska 55, sala 308

-----------------------------------------------------------------------------

Spotkanie 48.

Temat: „Poezja ginącego języka. O współczesnej twórczości autorów sefardyjskich

Prelegent: dr Agnieszka August-Zarębska

18.1.2017 r. (środa), godz. 12.00 

Centrum Konferencyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Wrocław, ul. Strzegomska 55, sala 308

-----------------------------------------------------------------------------

Spotkanie 47.

Temat: „Technologie mediów i posthumanistyczne intymności

Prelegent: prof. DSW dr hab. Jan Stasieńko

11.1.2017 r. (środa), godz. 12.00 

Centrum Konferencyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Wrocław, ul. Strzegomska 55, sala 308

-----------------------------------------------------------------------------

Spotkanie 46.

Temat: „Jak możliwa jest racjonalna argumentacja? Wprowadzenie do pragmadialektyki”

Prelegent: prof. DSW dr hab. Tomasz Zarębski

14.12.2016 r. (środa), godz. 12.00 

Centrum Konferencyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Wrocław, ul. Strzegomska 55, sala 106

-----------------------------------------------------------------------------

Spotkanie 45.

Temat: Podejście Gestalt w edukacji i terapii
Prelegent: Prof. UWr dr hab. Wiktor Żłobick

7.12.2016 r. (środa), godz. 12.00 

Centrum Konferencyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Wrocław, ul. Strzegomska 55, sala 308

-----------------------------------------------------------------------------

Spotkanie 44.

Temat: Zastosowanie koncepcji strefy najbliższego rozwoju w projektowaniu Bibliostory
Prelegent: mgr Ewa Rozkosz

30.11.2016 r. (środa), godz. 12.00 

Centrum Konferencyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Wrocław, ul. Strzegomska 55, sala 308

-----------------------------------------------------------------------------

Spotkanie 43.

Temat: Języki psychoanalizy: od Joyce'a do Lacana
Prelegent: dr Michał Gusin

 

23.11.2016 r. (środa), godz. 12.00 

Centrum Konferencyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Wrocław, ul. Strzegomska 55, sala 308

-----------------------------------------------------------------------------

Spotkanie 42.

Temat: "Adult Education in South Korea: history, policy & discourse"

Prelegent:  Prof. Byung-Jun Yi (Pusan National University, Busan, South Korea)

 

16.11.2016 r. (środa), godz. 12.00 

Centrum Konferencyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Wrocław, ul. Strzegomska 55, sala 308

-----------------------------------------------------------------------------

Spotkanie 41.

Temat: Działania arteterapeutyczne w procesie kształtowania emocjonalnych kompetencji społecznych

 Prelegent:  dr Sławomir Krzyśka

 

29.06.2016 r. (środa), godz. 12.00 

Centrum Konferencyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Wrocław, ul. Strzegomska 55, sala 308

-----------------------------------------------------------------------------

Spotkanie 40.

Temat: Dramaturgia w filmie fabularnym

 Prelegent: mgr Lech Zdunkiewicz

 

22.06.2016 r. (środa), godz. 12.00 

Centrum Konferencyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Wrocław, ul. Strzegomska 55, sala 308

-----------------------------------------------------------------------------

Spotkanie 39.

Temat: Teorem Thomasa w naukach społecznych

 Prelegent: prof. dr hab. Dariusz Aleksandrowicz

 

15.06.2016 r. (środa), godz. 12.00 

Centrum Konferencyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Wrocław, ul. Strzegomska 55, sala 308

-----------------------------------------------------------------------------

Spotkanie 38.

Temat: Muzykoterapia kreatywna - ekspresyjna improwizacja a muzyczne lustro

 Prelegent: mgr Agnieszka Szymajda

 

8.06.2016 r. (środa), godz. 12.00 

Centrum Konferencyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Wrocław, ul. Strzegomska 55, sala 308

-----------------------------------------------------------------------------

Spotkanie 37.

Temat: Dzieciństwo jako kategoria dyskursywna

Prelegent: prof. DSW dr hab. Jolanta Zwiernik

 

1.06.2016 r. (środa), godz. 12.00 

Centrum Konferencyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Wrocław, ul. Strzegomska 55, sala 308

-----------------------------------------------------------------------------

Spotkanie 36.

Temat: Narzędzia skutecznej polityki zdrowotnej. Uwagi z pogranicza dziedzin

Prelegent: dr Łukasz Andrzejewski

 

25.05.2016 r. (środa), godz. 12.00 

Centrum Konferencyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Wrocław, ul. Strzegomska 55, sala 308

-----------------------------------------------------------------------------

Spotkanie 35.

Temat: Biographical perspectives on language, migration and belonging at universities

Prelegent: Nadja Thoma

 (Institut für Bildungswissenschaft, Universität Wien)

 

18.05.2016 r. (środa), godz. 12.00 

Centrum Konferencyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Wrocław, ul. Strzegomska 55, sala 308

-----------------------------------------------------------------------------

Spotkanie 34.

Temat: Czym jest muzykoterapia?

Prelegent: mgr Alicja Ryczkowska

27.4.2016 r. (środa), godz. 12.00 

Centrum Konferencyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Wrocław, ul. Strzegomska 55, sala 308

-----------------------------------------------------------------------------

Spotkanie 33.

Temat: Współczesny skandynawski design - teoria, praktyka, wnioski

Prelegent: dr Anna Wiśnicka

 

20.4.2016 r. (środa), godz. 12.00 

Centrum Konferencyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Wrocław, ul. Strzegomska 55, sala 308

-----------------------------------------------------------------------------

Spotkanie 32.

Temat: Humanistyka a nauka - część II

Prelegent: prof. dr  hab. Dariusz Aleksandrowicz

 

13.4.2016 r. (środa), godz. 12.00 

Centrum Konferencyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Wrocław, ul. Strzegomska 55, sala 308

-----------------------------------------------------------------------------

Wykład  na temat „Humanistyka a nauka” będzie podzielony na dwie części. Uwzględnione zostaną następujące zagadnienia: (1) Koncepcja humanistyki; (2) Literaturoznawstwo jako jej paradygmatyczna dyscyplina; (3) Kryzys humanistyki; (4) Idea kulturoznawstwa jako recepta wyjścia z kryzysu; (5) Kuracja gorsza od choroby; (6) Receptywne doświadczenie a poznanie teoretyczne; (7) Tekst i interpretacja; (8) Tekst i wyjaśnianie

-----------------------------------------------------------------------------

Spotkanie 31.

Temat: Humanistyka a nauka - część I

Prelegent: prof. dr  hab. Dariusz Aleksandrowicz

 

6.4.2016 r. (środa), godz. 12.00 

Centrum Konferencyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Wrocław, ul. Strzegomska 55, sala 308

-----------------------------------------------------------------------------

Wykład  na temat „Humanistyka a nauka” będzie podzielony na dwie części. Uwzględnione zostaną następujące zagadnienia: (1) Koncepcja humanistyki; (2) Literaturoznawstwo jako jej paradygmatyczna dyscyplina; (3) Kryzys humanistyki; (4) Idea kulturoznawstwa jako recepta wyjścia z kryzysu; (5) Kuracja gorsza od choroby; (6) Receptywne doświadczenie a poznanie teoretyczne; (7) Tekst i interpretacja; (8) Tekst i wyjaśnianie

-----------------------------------------------------------------------------

Spotkanie 30.

Temat: Wittgenstein. O digitalnej edycji źródeł

Prelegent: prof. dr Alois Pichler, 
Dyrektor Archiwum Wittgensteina w Uniwersytecie w Bergen (Norwegia)

 

23.3.2016 r. (środa), godz. 12.00 

Centrum Konferencyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Wrocław, ul. Strzegomska 55, sala 308

-----------------------------------------------------------------------------

Spotkanie 29.

Temat: Henry Giroux jako krytyk kina. Pytania o granice między pedagogiką a moralistyką

Prelegent: dr Wojciech Kruszelnicki

16.3.2016 r. (środa), godz. 12.00 

Centrum Konferencyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Wrocław, ul. Strzegomska 55, sala 106

-----------------------------------------------------------------------------

Spotkanie 28.

Wearable art: między rzemiosłem a konceptem cz. 2

Temat: Wearable art: między rzemiosłem a konceptem cz. 2

Prelegent: mgr Anna Małecka

9.3.2016 r. (środa), godz. 12.00 

Centrum Konferencyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Wrocław, ul. Strzegomska 55, sala 106

-----------------------------------------------------------------------------

O temacie:

Wearable art: między rzemiosłem a konceptem

Wearable art stanowi interesujące zjawisko, które funkcjonuje na styku mody, sztuki, a  często również technologii.  Istotnym elementem procesu twórczego, obok innowacyjności,  jest tu  skupienie na fizycznym kontakcie z wytwarzanym obiektem.

Wykładowi na ten temat będzie  towarzyszyła prezentacja  bogatego materiału wizualnego prezentującego twórczość wybranych projektantów mody. 

-----------------------------------------------------------------------------

Spotkanie 27.

Temat: Wearable art: między rzemiosłem a konceptem

Prelegent: mgr Anna Małecka

2.3.2016 r. (środa), godz. 12.00 

Centrum Konferencyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Wrocław, ul. Strzegomska 55, sala 106

-----------------------------------------------------------------------------

O temacie:

Wearable art: między rzemiosłem a konceptem

Wearable art stanowi interesujące zjawisko, które funkcjonuje na styku mody, sztuki, a  często również technologii.  Istotnym elementem procesu twórczego, obok innowacyjności,  jest tu  skupienie na fizycznym kontakcie z wytwarzanym obiektem.

Wykładowi na ten temat będzie  towarzyszyła prezentacja  bogatego materiału wizualnego prezentującego twórczość wybranych projektantów mody. 

-----------------------------------------------------------------------------

Spotkanie 26.

Temat: Szkoła. Badacz w poszukiwaniu wolności i oporu

Prelegent: mgr Magdalena Archacka

27.1.2016 r. (środa), godz. 12.00 

Centrum Konferencyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Wrocław, ul. Strzegomska 55, sala 106

-----------------------------------------------------------------------------

O temacie:

Tematem  mojego wystąpienia jest opis i diagnoza codzienności współczesnej szkoły polskiej. Stawiając pytanie o warunki konstruowania przestrzeni wolności podmiotu w splocie relacji władzy, przedstawiam wnioski płynące z badań życia w szkole – instytucji, dla której główną kategorią opisu staje się „przetrwanie”. W pierwszej części wystąpienia ukażę, w jaki sposób instytucja, uprawomocniając swoje działania stanem wyjątkowym, oraz sytuacją permanentnego kryzysu, efektywnie konstruuje nowy typ podmiotowości, ukierunkowany na elastyczność i adaptację do nieustannie zmieniających się warunków działania urządzenia. W części drugiej przedstawię techniki blokowania oporu wobec władzy poprzez selekcję dyskursów, przekierowanie odpowiedzialności poza instytucję szkoły oraz zarządzanie lękiem. Poszukując przestrzeni wolności, polemizuję z tezą o możliwości konstruowania uniwersalnego, całościowego planu zmiany działania szkoły. Czyniąc Foucaultowską koncepcję budowania lokalnych przestrzeni wolności ramą konceptualną dalszych rozważań, odwołuję się do  - sformułowanej przez filozofa  - etyki troski o siebie jako praktyki wolności.

-----------------------------------------------------------------------------

Spotkanie 25.

Temat: Wyzwanie społeczeństwa terapeutycznego: polityka, psychologia, medycyna

Prelegent: dr Łukasz Andrzejewski

20.1.2016 r. (środa), godz. 12.00 

Centrum Konferencyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Wrocław, ul. Strzegomska 55, sala 106

-----------------------------------------------------------------------------

O temacie:

Punktem wyjścia wystąpienia jest przekonanie, że koncepcja społeczeństwa terapeutycznego nie ma charakteru wyłącznie historycznego, związanego ze szczególną sytuacją zachodniej medycyny i sysemu organizacji ochrony zdrowia w latach 60. i 70. Dyskutując z kluczowymi krytykami kultury terapeutycznej XX wieku  - Ch. Laschem, P. Rieffem, T. Szaszem i N. Rose’em -  w pierwszej części wykładu zaproponuję zaktualizowane rozumienie idei społeczeństwa terapeutycznego w perspektywie najnowszych prognoz epidemiologicznych oraz kluczowych wyzwań polityki społecznej i zdrowotnej w Polsce. Następnie wykażę, że jako kategoria analityczna, społeczeństwo terapeutyczne znajduje zastosowanie nie tylko, jak w pracach T. Szasza, w odniesieniu do psychiatrii, lecz również w onkologii, która w agendach międzynarodowych instytucji zajmujących się ochroną zdrowia postrzegana jest jako istotne wyzwanie cywilizacyjne. W trzeciej części, analizując fundamentalną dla liberalnej demokracji relację pomiędzy zdrową i silną większością, a mniejszością chorych, czyli przede wszystkim słabszych, zaproponuję zarys strategii emancypacji pacjentów, którzy zmagają się z tyle ciężkimi, co społecznie „kontrowersyjnymi” chorobami i zaburzeniami. W ostatniej części, nawiązując do znanej koncepcji Health-in-All-Policies, przedstawię zarys nowej formuły społeczeństwa terapeutycznego rozumianego jako egalitarna wspólnota solidarności i zrozumienia wobec słabości i ograniczeń związanych z chorobą, niezależnie od klinicznego rozpoznania.

 

***

Łukasz Andrzejewski (1986) – adiunkt w Wydziałowej Pracowni Psychologii Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, publicysta i prezes zarządu Fundacji Polska Polska Liga Walki z Rakiem zainteresowany problemem nierówności zdrowotnych, społeczeństwa terapeutycznego oraz emancypacyjnymi kontekstami medycyny. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, MISH ‚Artes Liberales’ Uniwersytetu Warszawskiego oraz nowojorskiej The New School for Social Research, gdzie realizował staż podoktorski. Stypendysta i beneficjent programów m.in Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki, Unii Europejskiej, Fundacji Kościuszkowskiej, laureat stypendium im. Józefa Tischnera w Instytucie Nauk o Człowieku w Wiedniu oraz finalista Nagrody Naukowej tygodnika „Polityka”. Autor Polityki Nowotworowej (2012) oraz wielu artykułów z obszaru nauk humanistycznych i społecznych. Aktualnie kończy pracę nad książką poświęconą problemowi zdrowia psychicznego w czasach przemian demokratycznych i procesów modernizacyjnych w Polsce po ’89 roku.

-----------------------------------------------------------------------------

Spotkanie 24.

Temat: Trzy oblicza miasta. Studia z zakresu polityczności architektury i urbanistyki

Prelegent: mgr inż. arch. Hubert Kielan

13.1.2016 r. (środa), godz. 12.00 

Centrum Konferencyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Wrocław, ul. Strzegomska 55, sala 106

-----------------------------------------------------------------------------

Spotkanie 23.

Spotkanie 23.

Temat: Academic Internationalisation: Are Some of Us being Stigmatised?

Prelegent: dr Simon Warren (National University of Ireland Galway)

16.12.2015 r. (środa), godz. 12.00 

Centrum Konferencyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Wrocław, ul. Strzegomska 55, sala 106

-----------------------------------------------------------------------------

Spotkanie 22.

Temat: Warsztat twórczy jako okazja rozwoju podmiotowego w przestrzeni sztuki

Prelegent: prof. Eugeniusz Józefowski

9.12.2015 r. (środa), godz. 12.00 

Centrum Konferencyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Wrocław, ul. Strzegomska 55, sala 106

-----------------------------------------------------------------------------

Spotkanie 21.

Temat: Wolne szkoły: propozycje, spory, dylematy

Prelegent: dr Tomasz Tokarz

2.12.2015 r. (środa), godz. 12.00 

Centrum Konferencyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Wrocław, ul. Strzegomska 55, sala 112

-----------------------------------------------------------------------------

Spotkanie 20.

Temat:  Szkoła. Przestrzenie, kartografie i gry wojenne

Prelegent: mgr Magdalena Archacka

25.11.2015 r. (środa), godz. 12.00 

Centrum Konferencyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Wrocław, ul. Strzegomska 55, sala 112

-----------------------------------------------------------------------------

Spotkanie 19.

Temat: Ideologia i edukacja  (część II)

Prelegent: dr Rafał Włodarczyk

18.11.2015 r. (środa), godz. 12.00 

Centrum Konferencyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Wrocław, ul. Strzegomska 55, sala 308

-----------------------------------------------------------------------------

Spotkanie 18.

Temat: Dramat Smierdiakowa w  "Braciach Karamazow" Fiodora Dostojewskiego

Prelegent: dr Michał Kruszelnicki

28.10.2015 r. (środa), godz. 12.00 

Centrum Konferencyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Wrocław, ul. Strzegomska 55, sala 308

-----------------------------------------------------------------------------

Spotkanie 17.

Temat: Przeszłość - jest to dziś, tylko cokolwiek dalej. Miejsce rekonstrukcji historycznych w edukacji i kulturze przedstawi

Prelegent: mgr Szymon Markowski

21.10.2015 r. (środa), godz. 12.00 

Centrum Konferencyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Wrocław, ul. Strzegomska 55, sala 308

-----------------------------------------------------------------------------

Spotkanie 16.

Temat: Ideologia i edukacja. Kilka tez do dyskusji o problemach recepcji i użycia pojęcia ideologii w pedagogice

Prelegent: dr Rafał Włodarczyk

14.10.2015 r. (środa), godz. 12.00 

Centrum Konferencyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Wrocław, ul. Strzegomska 55, sala 308

-----------------------------------------------------------------------------

Spotkanie 15.

26.06.2015 r. (środa), godz. 12.00 

Centrum Konferencyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Wrocław, ul. Wagonowa 9, sala 26

dr Wojciech Kruszelnicki

Temat: Neomarksizm jako fundament radykalnej teorii edukacji.
Henry Giroux i inni

-----------------------------------------------------------------------------

Spotkanie 14.

10.06.2015 r. (środa), godz. 12.00 

Centrum Konferencyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Wrocław, ul. Strzegomska 55, sala 308

mgr Ewa Rozkosz

Temat: Społeczne uczenie się kompetencji informacyjnych przez polskich humanistów - konceptualizacja


O temacie:

Model GeST (Lupton i Bruce) określa główne perspektywy badawcze obecne w  refleksji nad uczeniem się kompetencji  informacyjnych: generyczną (generic), usytuowaną (situated) oraz transformatywną (transformative). Przedstawiany projekt badawczy osadzony jest w drugiej perspektywie, czyli tej, która akcentuje usytuowanie człowieka (situated) w społeczności oraz podkreśla rolę praktyki społecznej jako wymiaru uczenia się. Celem badań jest poznanie i zrozumienie sposobów uczenia się kompetencji informacyjnych przez polskich humanistów. Podczas spotkania przedstawione zostaną  koncepcje stanowiące teoretyczną podstawę realizowanego projektu badań.

------------------------------------------------------------------------------

Spotkanie 13.

27.05.2015 r. (środa), godz. 12.00 

Centrum Konferencyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Wrocław, ul. Strzegomska 55, sala 308

mgr Maciej Jeż

Temat: W poszukiwaniu Innego. Etnograficzno-antropologiczny rekonesans:  badania terenowe w Meksyku

------------------------------------------------------------------------------

Spotkanie 12.

20.05.2015 r. (środa), godz. 12.00 

Centrum Konferencyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Wrocław, ul. Strzegomska 55, sala 308

Prof. DSW dr hab. Marek Heine

Temat: Czy mamy kryzys resocjalizacji?

O temacie:

W referacie zostaną omówione następujące kwestie: 1. Kontrowersje wokół rozumienia pojęcia „resocjalizacja”; 2. Krytyka rozumienia resocjalizacji jako głównego celu kary kryminalnej (przesłanki, nurty); 3.Uwarunkowania efektywności procesu resocjalizacji.

------------------------------------------------------------------------------

Spotkanie 11.

13.05.2015 r. (środa), godz. 12.00 

Centrum Konferencyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Wrocław, ul. Strzegomska 55, sala 308

dr Anna Bilon

Temat: Człowiek i rynek pracy. Krytyczna analiza koncepcji i form wsparcia jednostek w rozwoju zawodowym

O temacie:

Analizując określenia kategorii „praca” można zauważyć, że działanie to jest traktowane jako nieodłączny element ludzkiego życia. Dominacja rynkowej i podporządkowanej ekonomii wizji świata społecznego sprawia, że praca i zatrudnienie stały się niemalże główną osią życia jednostek i społeczeństw. Współczesny człowiek żyje jednak jednocześnie w świecie określanym mianem „świata znikającej pracy”, „świata bez zatrudnienia”. Rodzi się zatem pytanie: jak wspierać rozwój zawodowy człowieka żyjącego w takim świecie? Czy jest to w ogóle możliwe? Podczas spotkania zostaną poddane analizie koncepcje i formy poradnictwa kariery. Jakie koncepcje człowieka one zawierają? Czy są w stanie przyczynić się do zmiany społecznej?

------------------------------------------------------------------------------

Spotkanie 10.

06.05.2015 r. (środa), godz. 12.00 

Centrum Konferencyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Wrocław, ul. Strzegomska 55, sala 308

dr Krzysztof Lindstedt

Temat: Książka w myśli postmodernistycznej

O temacie:

Punktem wyjścia jest pytanie o status książki w (po)nowoczesności inspirowane określeniem homo loquens, którym posługuje się w swoich publikacjach Lech Witkowski. Jeśli człowiek jest tym, co czyta, to czym jest to, co czyta? Odpowiedzi na to pytanie można szukać u myślicieli kojarzonych z postmodernizmem, między innymi u Lyotarda, który pisał, że w XXI wieku książek już nie będzie...

------------------------------------------------------------------------------

Spotkanie 9.

22.04.2015r. (środa), godz. 12.00 

Centrum Konferencyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej,

Wrocław, ul. Strzegomska 55, sala 308

Prof. dr hab. Piotr Dehnel

Temat: Wittgenstein i problem relatywizmu pojęciowego 

------------------------------------------------------------------------------

Spotkanie 8.

14.04.2015 r., godz. 12.00

prof. dr hab. Andrea Folkierska

Temat: Czym (nie) jest filozofia dla dzieci. Kontekst pedagogiczny i filozoficzny

------------------------------------------------------------------------------

Spotkanie 7.

1.04.2015 r.

dr Michał Gusin

Rebelia psychoanalizy: Jacques Lacan wobec filozofii

O temacie: 

Jacques Lacan uznawany jest za jednego z najbardziej wpływowych myślicieli dwudziestego wieku. Swoim sposobem rozumienia psychoanalizy rzucił wyzwanie tradycji wywodzącej się od Freuda i równocześnie nawiązał do rożnorodnych koncepcji  filozoficznych wzbogacając psychoanalityczny namysł. Jego postawa wobec filozofii daleka jest jednak od jednoznaczności. Na czym polega ta postawa i co oznacza w tym kontekście "antyfilozofia"? Jaki potencjał krytyczny posiada dzieło Lacana? Tym między innymi zagadnieniom poświęcony będzie wykład.

------------------------------------------------------------------------------

Spotkanie 6.

25.03.2015
dr Izolda Topp

Trzy małpy z Nikko. O mądrości w czasach metaforyzacji kultury.

O temacie:

Słynny relief z sintoistycznej świątyni w Nikko, przedstawiający trzy małpy, z których jedna zakrywa sobie oczy, druga uszy, a trzecia usta, funkcjonuje jako powszechnie dziś rozpoznawalny emblemat mądrości. Dawne i współczesne transformacje jego wizualnych form, translokacje w ramach zróżnicowanych kulturowych kontekstów wiążą się z procesami usamodzielnienia wizualnej formy dawnego symbolu i przekształcenia go w znak bądź emblemat. W jakiej mierze sensualne doświadczenie wizualności dawnego symbolu umożliwia transformacje przeszłych kontekstów w aktualne znaczenia? Czy pozwala rozpoznać współczesne pytania i dylematy z mądrością związane, czy też je zasłania? To kontynuacja problematyki, którą poruszam w książce Słowa niemodne? Kultura – symbol – tradycja (2014). 

------------------------------------------------------------------------------

Spotkanie 5.

18.03. 2015 r.
dr Dorota Dyjakon
Psycholog wobec ofiary i sprawcy przemocy

O temacie:

Określenie „więzi rodzinne” rozumie się zazwyczaj jako relację bliskości, opiekuńczości, miłości, troski. Często jednak, zarówno obserwacje potoczne, jak i współczesne psychologiczne i pedagogiczne analizy, ujawniają istnienie zjawisk, które zaprzeczają tym naturalnym skojarzeniom.

Wobec jakich problemów staje psycholog pracujący z ofiarami, a także ze sprawcami przemocy? Z jakimi stereotypami na temat przemocy się spotyka?  Jakie stereotypy na temat miejsca i roli psychologa (w  procesie  terapeutycznym) warunkują jego pracę?

------------------------------------------------------------------------------

Spotkanie 4.

11.03.2015r.
mgr Konrad Rejman
O niepokój w edukacji. Wychowanie, Zagłada, …Cisza


O temacie:

Obozy zagłady i dramaty ludobójstwa to dzieła ludzkiego umysłu: wykształconego, świadomego i racjonalnego. Czy - gdy już o tym wiemy - kolejna zagłada jest niemożliwa? Wiemy, że edukacja, która pomaga nam stać się racjonalnymi i świadomymi ludźmi, nie wystarcza do tego, by uniemożliwić zbrodni wspieranie się racjonalnością. Czy edukacja zatem nie tylko nie chroni ludzkiej racjonalności przed takim uwikłaniami, ale też zawiera w sobie coś, co ułatwia nam akceptację zła, co paraliżuje naszą zdolność do działania „wbrew”, co czyni nas bezwolnymi? Za płotem Auschwitz nie ma już miejsca na edukację, tam staje się bezużyteczna. Gdzie jest jej miejsce, jeśli nie może dać świadectwa...?

 

------------------------------------------------------------------------------

Spotkanie 3.

4.03.2015r.
mgr Maciej Bączyk
Słuchanie obrazu, oglądanie dźwięku

 

O temacie:

Dźwięk zamieniający się w obraz lub obraz w postaci słyszalnej - jak odbieramy tego typu struktury? Czy i jak możliwe jest dzieło synestetyczne? Czy da się uchwycić, wyodrębnić i opisać moment przejścia jednego medium sztuki w drugie?

Możliwości współczesnej audiowizualności, sztuki nowych mediów i konkretne koncepty artystów poszukujących na granicy i pomiędzy granicami dyscyplin i technik artystycznych stawiają widza/słuchacza, a także badacza kultury przed takimi  m. in. pytaniami.

 

------------------------------------------------------------------------------

Spotkanie 2.

„Ćwiczenie" w ujęciu Petera Sloterdijka a edukacja

25.02.2015r.
mgr Krzysztof Lindstedt
„Ćwiczenie" w ujęciu Petera Sloterdijka a edukacja

 

O temacie:

Podczas spotkania zostanie przedstawiona filozofia "ćwiczenia" w ujęciu Petera Sloterdijka: człowiek jest istotą ćwiczącą (wykonującą powtarzalne czynności, realizującą programy ćwiczeń). Autor pracy "Musisz życie swe odmienić" (PWN, Warszawa 2014) łączy swoją koncepcję ćwiczenia z ogólną diagnozą współczesności. Na przełomie XIX i XX wieku mamy - jego zdaniem - do czynienia z wyzwalaniem się programów ćwiczeń od pozaświatowych uzasadnień. Wizja Sloterdijka może być punktem wyjścia do  dyskusji m. in. na temat różnic między odmiennymi ideologiami edukacyjnymi i ukrytymi programami.

------------------------------------------------------------------------------

Spotkanie 1.

Krytyka społeczna bez teorii krytycznej

18. 02. 2014r.
Prof. DSW dr hab. Lotar Rasiński
Krytyka społeczna bez teorii krytycznej